LifeCreations® Energiterapi

LifeCreations® Energiterapi återskapar balans i kroppen, i energisystemen och i de fysiologiska systemen som exempelvis hormon- och nervsystem. Detta är utgångspunkten för bra hälsa!

Alla fysiologiska funktioner styrs av energi och energibrist i cellerna är grundorsaken till så gott som alla problem med hälsan. Tillräckligt med energi är en förutsättning.

Behandlingen stödjer kroppens egna läkningsprocesser så att den naturliga balansen kan återställas. Detta är särskilt viktigt eftersom vi inte kan veta exakt vad olika symtom beror på, vad som sker i kroppen och varför, och därför gör bäst i att inte försöka styra i en viss riktning med olika symtomlindrande behandlingar. Istället ska vi ge kroppen förbättrade förutsättningar att själv göra det den gör bäst, att återskapa sin balans!

Genom att lösa upp spänningar och stagnationer, återställa balansen i energistrukturerna, stärka energi som är försvagad, lugna energi som är överaktiv och förbättra cirkulationen påverkas biokemin och alla fysiologiska funktioner och den fysiska kroppen som helhet.

  • Lugnar kroppens stressrespons
  • Balanserar nervsystemet
  • Balanserar hormonsystemet
  • Förbättrar immunförsvaret
  • Kroppens renande och avgiftande processer förbättras
  • Ger ökad energi

Energiterapi ger stora fördelar när det gäller att återuppbygga energin vid utmattning, återfå normal ämnesomsättning och hormonell balans vid problem relaterade till t ex sköldkörtel eller binjurar, vid sömnbesvär och alla typer av stressproblematik.

Bättre koncentrationsförmåga, normalt blodtryck, smärtproblematik, matsmältning – eftersom energi är en förutsättning för precis alla funktioner i kroppen främjas läkning på alla plan när vi återskapar balans i energistrukturerna.

Många upplever ett klart förbättrat humör, mer livsglädje och inspiration!
Behandlingen är avslappnande och energigivande.

Hur många behandlingar som behövs är individuellt och beror t ex på graden av obalans, övrig livsstil och viljan att själv göra de förändringar som kan behövas.

Mer om energiterapins effekter

Lugnar kroppens stressrespons

Stress är den största orsaken till ohälsa. Idag omges vi av många olika typer av stress (fysisk, mental, känslomässig, föroreningar, strålning, ohälsosam mat etc). Stressresponsen blir lätt överaktiv och kroppen är i ett mer eller mindre konstant stresspåslag, vilket förbrukar mycket energi, ger obalanser och olika hälsoproblem på sikt. Stress har stor påverkan på energistrukturerna i kroppen och för att komma tillrätta med stressproblematik är det en förutsättning att även återskapa balans i energisystemen.

Balanserar nervsystemet

Nervsystemets sympatiska del (den del som är aktiverad vid stress) blir ofta dominerande och kroppen befinner sig i kamp/flykt-läge en stor del av tiden. Det förbrukar mycket energi och resurser i kroppen och påverkar förmågan till uppbyggnad, reparation och läkning.
Behandlingen skapar balans mellan de sympatiska och parasympatiska delarna av nervsystemet vilket bland annat ger bättre förutsättningar för kroppens självläkning. Behandlingen är också mycket avslappnande i sig.

Balanserar hormonsystemet

Energin står i direkt förbindelse med biokemin och att energistrukturerna är i balans är en förutsättning för att hormonsystemet ska fungera bra. Här finns grunden till mycket vanliga obalanser som visar sig som t ex sköldkörtelproblematik, PMS och andra hormonellt relaterade besvär.

Förbättrar immunförsvaret

När balansen återställs fungerar immunförsvaret bättre då det inte längre triggas när det inte är relevant, vilket annars tar mycket energi och försvagar immunsystemet.
Påverkar allergier, överkänslighet etc.
Att stressresponsen lugnas gör också att immunförsvaret kan fungera bättre eftersom stresshormoner har en försvagande effekt på immunförsvaret.

Ger ökad energi

Obalanser gör att energi förbrukas på ett ogynnsamt sätt och systemen försvagas. Att återskapa balans i energisystemen stärker energin och ger ökad kraft och vitalitet.

Om energins betydelse

I kroppen finns olika energisystem och olika former av energi.
Energi skapas i biokemiska processer, och varje cell alstrar, lagrar och avger energi.
I kroppen finns också elektromagnetisk energi, den typ av energi vi benämner med våglängd och frekvens, samt den mer subtila energi som cirkulerar i kroppen som vi kallar livsenergi. Energistrukturerna i kroppen består av en kombination av dessa energiformer.

Att det finns tillräckligt med energi och att energicirkulationen är i balans är en förutsättning för hälsa på alla plan. Precis allt i kroppen behöver energi för att fungera, från matsmältning, muskelrörelser, nervimpulser, ner till minsta lilla process i celler och atomer.

Om ett organ eller ett område i kroppen inte får tillräckligt med energi försämras funktionen. Exempelvis spänningar, långvarig stress och andra typer av påfrestningar orsakar stagnationer och obalanser i energistrukturerna som ger energiförändringar och energibrist, och på sikt fysiska och känslomässiga symtom.
Energibrist i cellerna är den bakomliggande orsaken till alla typer av ohälsa.

Med energiterapi förbättrar vi cirkulationen, löser upp stagnationer, återställer balansen i energisystemen, höjer energinivån och skapar på så sätt goda förutsättningar för kroppens egna läkningsprocesser.

I kroppen pågår hela tiden en anpassning till inre och yttre förändringar för att upprätthålla balansen i de olika energisystemen, liksom i kroppens biokemi, hormon- och nervsystem och kroppen som helhet. Denna anpassning kallas för adaptationsförmåga. Adaptationsförmågan kan mätas i hälsoanalysen och är en viktig indikation på hälsostatus och energinivå.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Jag godkänner att mina uppgifter lagras för prenumeration på nyhetsbrev. Läs om Hälsofocus personuppgiftspolicy i menyn under Om.
Hitta hit
Produkter från