Hälsoanalys (går för närvarande ej att boka)

En hälsoanalys är en unik och djupgående energianalys som ger mycket exakt information om kroppens energi och fysiologiska förutsättningar.
Energinivåerna i olika organ och system i kroppen återspeglar hur bra funktionen är i respektive område.
Hälsoanalysen visar bland annat:

Övergripande hälsostatus

 • Kroppens energiresurser och energifördelning.
 • Adaptationsförmåga -kroppens förmåga att anpassa sig till förändringar och olika påfrestningar och upprätthålla balansen, en av de viktigaste hälsoparametrarna.

Förekomst av stress

 • Fysiologisk och emotionell stress, energibrist, binjurar etc.

Funktion hos de inre organen

 • Funktionen hos organen återspeglas i energinivån. Brist på energi visar på stress i kroppen och på en försämrad funktion. Överskott på energi visar också en försämrad funktion där kroppen aktiverat kompensatoriska mekanismer för att upprätthålla balansen, det kan t ex handla om inflammatoriska eller nedbrytande processer. Energianalysen visar energinivåerna hos bland annat:
 • Matsmältningssystemet
 • Hjärt-kärlsystemet
 • Njurar, urinvägar
 • Luftvägar
 • Nacke/rygg, ben

Balans och funktion i hormonsystem och nervsystem

 • Visar energinivåer i exempelvis sköldkörtel, bukspottkörtel, binjurar, tallkottkörtel, hypofys. Ger information om orsaker till t ex sömnbesvär, problem med ämnesomsättning och andra hormonella obalanser.

Immunförsvarets funktion

 • Visar energinivåer i olika områden relaterade till immunförsvaret, t ex lymfsystemet, thymus, bihålor, luftvägar. Energibrister eller överaktivitet som kan hänga samman med pågående infektion, allergier, överkänslighet m.m.

En energianalys går snabbt att göra. Det är en mycket tillförlitlig bioelektrografisk metod, som används av ledande vetenskapliga och medicinska institutioner i bl. a. Ryssland, USA och Tyskland.

Tekniken är ny i Sverige och ger värdefull information som kan användas för att:

• Förebygga hälsoproblem – om du är intresserad av din hälsostatus, och om du vill kunna identifiera och åtgärda eventuella svagheter och obalanser innan de hinner utvecklas till fysiska symtom.

• Riktade behandlingar – genom exakt information om kroppens status kan vi fokusera behandlingarna. Behandlingarna följs också med fördel upp med en analys, dels för att få mer information om hälsostatusen genom att utvärdera de förändringar som skett och dels för att se hur eventuell vidare behandling ska läggas upp (gäller främst behandling med energiterapi).

• Utvärdera olika hälsoåtgärder – metoden används för att utvärdera effekten av t.ex. träning, meditation, tillskott eller annat du gör för att förbättra din hälsa.

Bra energi – en förutsättning

Vi vet att hälsoproblem uppstår till följd av energiförändringar i kroppen, och dessa energiförändringar finns där långt innan fysiska symtom visar sig.
Alla fysiologiska funktioner i kroppen styrs av energi, energi som produceras av cellerna och energi som cirkulerar i kroppen. En förutsättning för att celler, organ och kroppen som helhet ska fungera bra är att det finns tillräckligt med energi och att energin är i balans.
Brist på energi i kroppen leder bl a till nedsatta fysiologiska funktioner och naturligtvis till trötthet.
Kroppen försöker alltid att kompensera för brister, vilket vanligtvis resulterar i en överkompensation som gör att energireserverna minskar ännu mer. Detta visar sig i form av ännu lägre energi och motståndskraft.
På det här sättet ökar obalanser och energibrist som med tiden visar sig som fysiska och emotionella symtom.

En oöverträffad fördel med denna typ av hälsoanalys är att den visar obalanser och svagheter i energin innan de har manifesterats som symtom i den fysiska kroppen. Den är på så sätt ett värdefullt redskap för att arbeta förebyggande.
När symtom redan finns ger analysen information som gör att vi kan utforma behandlingarna mer exakt. Det är också av stort värde att göra en uppföljande analys efter några behandlingar (hur många är individuellt) för att se vilka förändringar som skett, samt om vidare behandling behövs och hur den i så fall kan läggas upp.

Tekniken för energianalys

En energianalys utförs med en bioelektrografisk metod som mäter energin i fingertopparna. Metoden bygger på fingrarnas förbindelse med olika delar av kroppen via meridianerna, denna zonindelning kallas Mandel Voll-systemet och är kliniskt verifierad. Tekniken är utvecklad för att synliggöra och utvärdera energitillståndet. Den har en mycket hög exakthet genom att den avancerade kameran mäter energin i fingertopparna med tio bilder per två sekunder och analyserar förändringarna. Informationen sammanställs sedan i ett dataprogram som visar energifördelningen i kroppen, energibrister och obalanser. 
Kameran kallas GDV – Gas discharge visualisation och är ett medicinskt certifierat instrument i Ryssland och delar av Europa.

En analys går snabbt att göra, själva mätningen tar bara några minuter. 
För att få ett så rättvisande resultat som möjligt är det bra att undvika att äta en timma innan och att tvätta händerna 20 minuter innan mätningen.


Prenumerera på nyhetsbrevet
Jag godkänner att mina uppgifter lagras för prenumeration på nyhetsbrev. Läs om Hälsofocus personuppgiftspolicy i menyn under Om.
Hitta hit
Produkter från