Om energiterapins effekter

Lugnar kroppens stressrespons

Stress är den största orsaken till ohälsa. Idag omges vi av många olika typer av stress (fysisk, mental, känslomässig, föroreningar, strålning, ohälsosam mat etc). Stressresponsen blir lätt överaktiv och kroppen är i ett mer eller mindre konstant stresspåslag, vilket förbrukar mycket energi, ger obalanser och olika hälsoproblem på sikt. Stress har stor påverkan på energistrukturerna i kroppen och för att komma tillrätta med stressproblematik är det en förutsättning att även återskapa balans i energisystemen.

Balanserar nervsystemet

Nervsystemets sympatiska del (den del som är aktiverad vid stress) blir ofta dominerande och kroppen befinner sig i kamp/flykt-läge en stor del av tiden. Det förbrukar mycket energi och resurser i kroppen och påverkar förmågan till uppbyggnad, reparation och läkning.
Behandlingen skapar balans mellan de sympatiska och parasympatiska delarna av nervsystemet vilket bland annat ger bättre förutsättningar för kroppens självläkning. Behandlingen är också mycket avslappnande i sig.

Balanserar hormonsystemet

Energin står i direkt förbindelse med biokemin och att energistrukturerna är i balans är en förutsättning för att hormonsystemet ska fungera bra. Här finns grunden till mycket vanliga obalanser som visar sig som t ex sköldkörtelproblematik, PMS och andra hormonellt relaterade besvär.

Förbättrar immunförsvaret

När balansen återställs fungerar immunförsvaret bättre då det inte längre triggas när det inte är relevant, vilket annars tar mycket energi och försvagar immunsystemet.
Påverkar allergier, överkänslighet etc.
Att stressresponsen lugnas gör också att immunförsvaret kan fungera bättre eftersom stresshormoner har en försvagande effekt på immunförsvaret.

Ger ökad energi

Obalanser gör att energi förbrukas på ett ogynnsamt sätt och systemen försvagas. Att återskapa balans i energisystemen stärker energin och ger ökad kraft och vitalitet.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Jag godkänner att mina uppgifter lagras för prenumeration på nyhetsbrev. Läs om Hälsofocus personuppgiftspolicy i menyn under Om.
Hitta hit
Produkter från