Hälsa och friskvård i Kalmar!

Hälsa handlar om att ge förutsättningar för den läkning och uppbyggnad som alltid pågår, men som sätts ur spel av vår nutida stress – fysisk, kemisk och känslomässig. Kunskap är nyckeln!

Avbokningsmarginalen om 48 timmar är för närvarande undantagen vid symtom på förkylning och liknande. Av hänsyn till andra och för ditt eget bästa bokar du om din tid vid minsta symtom, även samma dag, utan att debiteras. För övrigt gäller bokningsreglerna som vanligt.

• Behandlingar • Hälsoanalys • Kurser & föreläsningar

•Specialiserad på stressproblematik och obalanser i hormon- och nervsystem


Stress eller styrka – vart går din energi?

Ny föreläsning om det som nu är viktigare än någonsin.

Hälsovägledning på telefon

Ibland är det svårt att själv få perspektiv, att veta vilka orsakerna kan vara till att man inte mår bra, och vad man skulle behöva fokusera på för att skapa förutsättningar att må riktigt bra.
Här kan jag hjälpa dig att se vilka förändringar du kan göra för att nå dit du vill. Vi använder grundpelarna där vi hittar alla orsaker till ohälsa; fysisk stress, kemisk stress och känslomässig stress, för att få en överblick över ditt hälsoläge och vad som är viktigast att börja med för att bygga upp din hälsa, minska stressens effekter, aktivera kroppens egen läkningsförmåga, stärka ditt immunförsvar, få balans i dina system, öka din energi eller komma till rätta med vad det än är som har stått i vägen för att du ska må så bra som du vill.

Hälsoanalys & Energiterapi

Hälsoanalysen och LifeCreations® Energiterapi är ett unikt koncept för att få information om kroppens hälsostatus på ett mycket djupgående plan, i kombination med en behandling som återställer balans och energinivåer och helt och hållet stödjer kroppens egna läkningsprocesser – en förutsättning för hälsa!

Känslorna spelar roll!

Hur påverkas kroppen av tankar och känslor?
Hur viktiga är våra tankar och känslor för vår hälsa?
Känslor skapar biomolekylära reaktioner i kroppen som ger upphov till omfattande fysiologiska effekter.
Så vilka är de fysiologiska effekterna av olika känslor och hur sammanlänkas våra känslor med den fysiska kroppen? Kan känslor påverka våra gener? Kan känslor stärka vårt immunförsvar?

En föreläsning där vi går djupare i förståelsen av oss själva och våra känslor i den nya vetenskapliga utvecklingen som kallas Mind-Body medicine. Vi lär oss om förbindelsen mellan våra tankar, vårt sinne och kroppen och vilken betydelse känslorna har för vår hälsa.

LifeCreations® – kunskap för hälsa!

Helt naturligt pågår alltid läkning och reparation i kroppen, från det ögonblick vi föds.
Stress är allt som på något sätt får kroppen ur balans, och idag har vi mer utmanande förutsättningar än någonsin som belastar våra system.

LifeCreations® står för det naturliga!
Den naturliga läkningsförmågan, att hjälpa kroppen att återskapa sin balans genom att förbättra förutsättningarna.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Jag godkänner att mina uppgifter lagras för prenumeration på nyhetsbrev. Läs om Hälsofocus personuppgiftspolicy i menyn under Om.
Hitta hit
Produkter från