Hälsoanalys & Energiterapi

Hälsoanalysen och LifeCreations® Energiterapi är ett unikt koncept för att få information om kroppens hälsostatus på ett mycket djupgående plan, i kombination med en behandling som återställer balans och energinivåer och helt och hållet stödjer kroppens egna läkningsprocesser – en förutsättning för hälsa.

Alla fysiologiska funktioner i kroppen styrs av energi, energi som produceras av cellerna och energi som cirkulerar i kroppen. En förutsättning för att celler, organ och kroppen som helhet ska fungera bra är att det finns tillräckligt med energi och att energin är i balans. Energibrist i cellerna är den grundläggande orsaken till alla typer av ohälsa. Genom att analysera energiförhållandena i kroppen kan man utvärdera t ex funktionen hos olika organ och därmed identifiera ursprunget till olika symtom.

Med en extremt känslig kamera kan man mäta biophotoner (ljuspartiklar) som kroppen avger. Ju starkare denna ”utstrålning” visar sig desto starkare och mer välordnad innebär det att energin är i kroppen. Desto bättre kan cellerna fungera och kommunicera med varandra och det i sin tur innebär att hela kroppen fungerar bättre. Med andra ord är bra energinivåer det samma som bra hälsa.


Bilden visar det avbildade energifältet från ett finger (man mäter alla fingrar) hos fyra olika personer. Nr. 1 är för låg och ojämn energi, nr. 2 är bättre men fortfarande för låg energi, nr. 3 och 4 visar kraftiga och jämna energifält.


Sekvenserna kameran tar av energifältet från fingertopparna, detta är bilder från en vänsterhand.

Inledande analys

Ett besök inleds med en analys och en detaljerad genomgång av resultaten. Läs om innehållet i analysen här. Informationen används tillsammans med anamnesen som utgångsläge för behandlingen.

Behandling med Energiterapi

LifeCreations® Energiterapi återskapar balans i kroppen, i energisystemen och i de fysiologiska systemen som exempelvis hormon- och nervsystem. Stressresponsen lugnas och självläkning aktiveras. Genom att förbättra energinivåerna i kroppen förbättras cellernas funktion och kroppen får möjlighet att återställa sin balans oavsett vilken typ av symtom det rör sig om. Läs om behandlingen här.

Uppföljande analys

Direkt efter behandlingen görs en uppföljande analys för att utvärdera de förändringar som skett. Beroende på hur energin har förändrats, om den har ökat eller minskat i olika områden, visar det t ex på om en obalans funnits en längre tid, om det handlar om nedbrytande, inflammatoriska processer eller andra belastningar.

Båda analyserna sammanställs och skickas via mail tillsammans med en sammanfattning av resultatet.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Jag godkänner att mina uppgifter lagras för prenumeration på nyhetsbrev. Läs om Hälsofocus personuppgiftspolicy i menyn under Om.
Hitta hit
Produkter från