Stress – största förklaringen till ohälsa

Att stress är den största bakomliggande orsaken till hälsoproblem idag är välkänt. Det är tydligt att förändringar måste till i vårt samhälle och i hur vi lever våra liv och tar hand om oss själva. 

Så många mår dåligt, och väldigt ofta handlar det om symtom som tydligt kan relateras till stress. Men även andra mer svårförklarliga symtom och sådant som man inte i första hand kopplar till stress beror i grund och botten på faktorer som belastar och skapar stress och obalanser i kroppen.

Symtomen är kroppens sätt att signalera att något inte stämmer och det är viktigt att komma ihåg att det inte är kroppens reaktioner i sig som är problemet.
Så vad kan vi förändra och göra bättre?

 • Det vi vanligtvis tänker på som stress är t ex psykisk stress, prestationskrav och tidsbrist, men vi behöver även vara medvetna om andra stressfaktorer som utgör en stor belastning på kroppen, exempelvis miljöfaktorer. 
  Genom att ta hand om oss själva i ett bredare perspektiv skapar vi förutsättningar för att må riktigt bra! Kunskap är i det här fallet kraft, ju mer du vet desto mer kan du förändra och förbättra.
 • Vi tittar på vad som händer i kroppen vid en stressreaktion rent fysiologiskt och vilka följderna kan vara av olika stressfaktorer och dess påverkan på ämnesomsättning, immunförsvar, sömn, kognitiv förmåga etc.
 • Vi tar även upp ett ovanligare perspektiv – vad som händer i kroppens energisystem, hur stressresponsen blir överkänslig och triggas allt för lätt, hur energin i t ex meridianerna blir störd och obalanserad och på olika sätt leder till energibrist. Att arbeta med kroppens energisystem är ett mycket effektivt sätt att återskapa balans och minska stressens negativa påverkan.

Den här kursen är för dig som vill veta mer om t ex:

 • Stressresponsen – en frisk reaktion som fyller sitt syfte
 • Adrenalin, kortisol och binjurar
 • Följder av långvarig stress
 • Olika typer av stress och hur vi kan minska de negativa effekterna
 • Sömnen och hjärnan
 • Att välja mat som belastar eller ger näring
 • Stressresponsen på energinivå, att skapa balans i energin

(Detta är en omarbetad version av den tidigare kursen ”Stressfysiologi med ett energiperspektiv”)

Datum: Inga aktuella datum.
Tid: Kl. 18,30- ca 21,00
Plats: Hälsofocus, Fiskaregatan 46, Kalmar 
Kostnad: 300 kr inklusive fika och kurskompendium
Anmäl dig genom att skicka dina kontaktuppgifter till mail@halsofocus.se och ange kursen Stress – största förklaringen till ohälsa, eller ring 070-233 82 14. Anmälan är bindande.

Välkommen!

Prenumerera på nyhetsbrevet
Hitta hit
Produkter från